Voste estÓ aci:: Bases

Mod. Teatre 2017-2018 XLIV Concurs de teatre en llengua Valenciana La Junta Central Fallera, per mig de la Delegacio de Cultura, convoca un any mes el CONCURS DE TEATRE EN IDIOMA VALENCIÀ, fent constar com a premissa ...

Mod. Infantil 2017-2018 DELEGACIO DE CULTURA BASES DEL XXXIV CONCURS DE TEATRE INFANTIL EN LLENGUA VALENCIANA EIXERCICI 2017 2018 La Junta Central Fallera, per mig de la Delegacio de Cultura, i en la constant preoc...

Aproposits Exercici 2015-16 La Junta Central Fallera, per mig de la seua Delegacio de Cultura, convoca el, XXX CONCURS D'OBRES DE TEATE INEDITES i CONCURS D'APROPOSITS EN LLENGUA VALENCIANA, d'acort ab les sigüents BASES 1 ...

Presentacions CONCURS DE PRESENTACIONS 2016-2017 La Junta Central Fallera, per mig de la Delegació de Cultura, convoca un any mes el CONCURS DE PRESENTACIONS, ab les sigüents BASES Podran participar en el con...

Presentacions Infantils CONCURS DE PRESENTACIONS INFANTILS 2016-2017 La Junta Central Fallera, per mig de la Delegacio de Cultura, convoca un any mes el CONCURS DE PRESENTACIONS INFANTILS, ab les següents BASES Podr...