Voste està aci:: Bases

Mod. Teatre 2017-2018 XLIV Concurs de teatre en llengua Valenciana La Junta Central Fallera, per mig de la Delegacio de Cultura, convoca un any mes el CONCURS DE TEATRE EN IDIOMA VALENCIÀ, fent constar com a premissa ...

Mod. Infantil 2017-2018 Bases del XXXV Concurs de teatre infantil en LLENGUA VALENCIANA 2017 - 2018 La Junta Central Fallera, per miG de la Delegacio de Cultura, i ab la constant preocupacio de fomentar el nostre teatr...

Aproposits CONCURS DE PRESENTACIONS 2017-2018 XXXII CONCURS LITERARI D"OBRES DE TEATRE I MICROTEATRE INÈDITES I D"APROP SITS EN LLENGUA VALENCIANA 2017-2018 La Junta Central Fallera, per mig de la seua D...

Presentacions CONCURS DE PRESENTACIONS MAJORS 2017-2018 La Junta Central Fallera, per mig de la Delegacio de Cultura, convoca un any mes el CONCURS DE PRESENTACIONS, ab les següents BASES Podran participar en...

Presentacions Infantils CONCURS DE PRESENTACIONS INFANTILS 2017-2018 La Junta Central Fallera, per mig de la Delegacio de Cultura, convoca un any mes el CONCURS DE PRESENTACIONS INFANTILS, ab les següents BASES Podra...