Taula Valenciana d'Autors Teatrals, Index Obres

Index d'Obres

A "Talía" les sardines... ¡no li senten be!
A cap de lloc
A gust del consumidor
A la nit, una navaixa...
¡A mí, no!
Abans que caiguen les fulles
Ad este costat de la llinia
Adagio cantàbile
Aigua de zels (*)
Alçar el vol
All i pebre d'emocions
Amparito la llarga i menuda
Amunt el telo
Ana: Historia d'amor (*)
Anima infidel
Aventura en l'infern (*)
Aventures de Peporreta te infantil
Bernat i Baldovi
Bruixeries en el barri
Casa de massages (*)
Casa la senyora Mila
Chakia
Chantage a l'espanyola
¿Chics?, jocs
Cinc chiques i un criat...
Cofre tancat (*) Colauet...
¿Cóm sera nostre futur?
Com un conte infantil
Com un dolç molt amarc (*)
Com un gos fidel
Com un regal de Reis
Com un trenta de febrer (*)
Comics
Comunitat de propietaris
Condena de llibertat
Confessions
Cronica apocrifa d'un 9 d'octubre
Croniques des del subsol
Dia de visites
Diana (*)
Dies de nervis
Diligencia previa
Doloretes
Donar color
¡Eixe no era yo! (*)
Eixos tambors que sonen lluntans (*)
El banquet
El castell encantat (*)
El confessionari (*)
El crit del silenci (*)
El dia que Deu cridà a la porta (*)
El dimarts atra vegada
El fantasma de l'agüelo
El favamustia del meu Tonico
El llamp El llimit del mon
El passager de l'estrela (*)
El perfum de les virtuts
El quart tros
El renill del cavall
El ruc de Roc
El septim sobre (*)
El testament (*)
El tio Petorra
El vampiro que ve... ¡i la mare que va!
Ell no ho faria
Els amors del Rei
Els dos senyors Iranzo
Els llestorros
Em torne a casa
En tot el cor
En una sala d'espera... ¡se fan videos...!
Enric V... d'Arago (*)
Entre chips Entre la boira (*)
Es perillos jugar a ser major
Esta nit... ¡a la opera!
Estacio d'enllaç
Et presente a Marius
Fins que arribe l'alba
Front a l'espill
Fruit d'amor (*)
Historia delirant del matrimoni
Historia dels meus amics (*)
Honorable President (1.994)
¡I el futur dira...!
I ella prengue vida (*)
Insidia (*)
Joanet... El posacuernos
L'anell d'or L'apestat (*)
L'avort
L'enamorament
L'encreuament (*)
L'home que matà a Beethoven
L'hostal del Llorer
L'illa del tesor
L'informe (*)
L'ultim lleo (*)
L'ultim sopar (*)
La "lianta" (*)
La boda
La broma
La caixeta de Pandora
La casa de l'escarpat
La cova
La Dama del Llac
La foto
La llei sorda
La mamella del milenari
La mare i el flare
La meua ama
La mort d'un viajant...
La nit magica
La pesadilla (*)
La placeta contaminada
La primera dama (*)
La venjança de Rosendo
La victima inocent
La visita del notari
Les bessones de Benicalap
Les mans d'un inquiet
Les mans damunt de la taula...
Les viudes del Pont de C

(C) 2000-2009 Joan Antoni Jurado i Garcia. Drets reservats.

Imprimir esta página