Taula Valenciana d'Autors Teatrals, Introduccio

Una decada ens separa del moment en que ferem eixir a la llum aquells "90 Arguments Dramatics", primera publicacio que naixque del si d'esta Taula.
No es moment, ni nostra intencio, de contar els succeits que en estos deu anys de vida social hem vixcut els autors que la formem, serien curtes potser les doscentes pagines que seguixen...
El resum d'estos deu anys de creacio dramatica per una banda, i de lluita sorda, mes que no muda moltes voltes, per intentar conseguir lo que de justicia hem pensat que ens pertocava, està en el coneiximent que de la Taula i sos autors es te en nostre ambit territorial, en atres dilatats de la peninsula, i en certes parts de l'estranger fins a on han arribat algunes de nostres obres, per a donar fe de que el teatre d'autor valencià no es cosa sols "d'anar per casa".Alguns d'aquells primers atrevits que gosaren alçar la veu als inicis de nostre event, ya no es troben entre nosatres.
Uns per inexorable llei de vida, atres es cansaren de lluitar, atres preferiren solcar per distints camps...Es el cas que d'aquells 90 arguments que obriren senda, molt pocs es repetixen en este llibre. Per lo tant, els 200 Arguments Dramatics que aci els oferim, es la produccio viva del autors que actualment seguim en la Taula, disposts a que la lluita continue; la lluita incruenta de fer saber que estem en peu, i donant cadascu de nosatres lo millor que podem donar.
Nostra creacio dramatica.

La Taula


(C) 2000-2009 Joan Antoni Jurado i Garcia. Drets reservats.

Imprimir esta página