Voste està aci:: La Taula

L'informacio açi mostrada ix de La Taula Valenciana D'Autors Teatrals. Puncha en el logo si vols anar a la seua web.

Directori Per mes que la Societat General d'Autors dispon en son archiu de totes les obres aci descrites que foren estrenades, i per tant registrades, igual que alguns atres organismes com Junta Central Fall...

Index d'Autors

Index d'Obres

Introduccio Una decada ens separa del moment en que ferem eixir a la llum aquells "90 Arguments Dramatics", primera publicacio que naixque del si d'esta Taula. No es moment, ni nostra intencio, de contar els s...

Prolec La llengua Valenciana ha tingut en el teatre un dels seus pilars basics com a lliteratura solida i de proyeccio internacional. Esta tradicio, que tan brillant va ser a finals del segle XIX i princ...

Publicacions